Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

Biedrība „Neaizmirstule”  no 01.08.2013. aktīvi īsteno projektu Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/003 „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam”, kura ietvaros  iesaista radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem, tādējādi mazinot sociālās atstumtības risku Aglonas novadā.

Projekts sākās 01.08.2013. un ilgs  līdz 01.08.2014. Projekta aktivitātes ir guvušas plašu sabiedrības interesi.  Vasaras nogalē tika organizēta  dienas nometne „Raibā pasaule”, kurā piedalījās 15 dažāda vecuma novada bērni. Katru mēnesi tiek organizētas radošo rokdarbu meistardarbnīcas, kuras apmeklējot ir iespēja apgūt dažādas rokdarbu tehnikas. Radošo rokdarbu dalībnieces apguva tamborēšanu uz lineāla, tapošanu, čībiņu adīšanu un tamborēšanu, adījumu „zvaigznīšu rakstā”, paklājiņa darināšanu šūšanas, pīšanas tehnikā.  Vecākiem tiek sniegtas zināšanas  “Dzīves skolas” nodarbībās par tematu „Labvēlīgas psiholoģiskā vides veidošana ģimenē”, kuras vada psiholoģe, psiholoģijas maģistre V.M.Daukste. Jaunieši „Motivācijas skolas” ietvaros ir piedalījušies nodarbībās „Forumteātris- sociālā iekļaušanas metode” un „Koučings kā sociālās iekļaušanas metode”. Vienreiz mēnesī nodarbības- konsultācijas vada pedagoģiskais un atbalsta personāls: mākslas terapeite, kustību speciāliste, fizioterapeite un psiholoģe. Katru nedēļu bērniem ir iespēja piedalīties hobijdarbnīcās un darba un sadzīves prasmju nodarbībās, bet jauniešiem darboties  vienaudžu atbalsta grupā.

Rokdarbi

 Ar nodarbību norises laiku un tematiku var iepazīties biedrības telpās Daugavpils ielā 6, Aglonā vai, zvanot pa t. 22070279

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 90%  ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas valsts budžets) un 10% ir biedrības  finansējums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”.

 

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili