Pārlekt uz galveno saturu

Aglonas novada biedrība "Neaizmirstule" darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija ar mērķi celt pašapziņu, veicināt pašizglītošanos un mūžizglītību, attīstīt labdarību, kopt un popularizēt harmoniskas ģimenes, uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt pilsonisko līdzdalību, organizēt un atbalstīt tiesību aizsardzības un sabiedriskos pasākumus, veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām organizācijām un iestādēm, attīstīt pilsonisko sabiedrību vietējā kopienā. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar novada iedzīvotāju labklājību. Pašlaik biedrībā brīvprātīgi darbojas ap 20 biedri un 3 Goda biedri. Biedrības valdē darbojas 5 personas, par savu darbību tā vienreiz gadā atskaitās saviem biedriem. Biedrības misija: apvienojot, informējot un izglītojot nevalstiskās organizācijas biedrus, veicināt sabiedrības vienotību augstāka dzīves līmeņa sasniegšanai un stiprināt pilsonisko sabiedrību.