Pārlekt uz galveno saturu

Projekta nosaukums

Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana

Projekta numurs

AIF/2022/KAPAC2/112    Logo Active citizens fund

Projekta mērķis

Biedrības “Neaizmirstule” kapacitātes stiprināšana ilgtspējīgā periodā veicinot biedrības labu pārvaldību un atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā

Apraksts

Ar projekta realizētajām aktivitātēm tiks panākta:

1. Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” kā nevalstiskās organizācijas zīmola idejas attīstība;

2. Finanšu piesaistes stratēģija un diversifikācija;

3. Pieredzes un zināšanu pārnese citām nevalstiskajām organizācijām;

4. Vizuālās identitātes nostiprināšana biedrības mājas lapā;

5. Biedrības turpmākas darbības virziena stratēģijas izstrāde

Apmācību norise speciālista vadībā uzlabos organizācija vadības procesus un spēcinās biedrības kapacitāti un sniegs labas pārvaldības, demokrātijas un iedzīvotāju līdzdalībai platformu savu pilsonisko aktivitāšu realizēšanai. Stratēģijas izstrāde ļaus izvērtēt padarīto un izvirzīt jaunus uzdevumus, vīziju nākotnē. Tā ļaus efektīvi plānot gan cilvēkresursus, gan materiālos resursus biedrības mērķu sasniegšanā. Motivējot biedrības biedru, biedrība saņems atgriezenisko saiti, veicinot biedrības attīstību un izvirzīto mērķu sasniegšanu jaunā līmenī. Minēto aktivitāšu realizācija projekta ietvaros sniegs ilgtermiņa rezultātus un veicinās pilsoniskās sabiedrības līdzdalību biedrībā un tās organizētajās aktivitātēs. Projekta laikā organizētas aktivitātes padziļinās projekta dalībnieku zināšanu loku. Iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes lietderīgi noderēs biedrības ikdienas darbībā, sekmēs biedrības kapacitāti un fokusēšanos un projekta aktivitāšu laikā izgaismotajiem darbības virzieniem.

Projekta rezultātā stiprināta biedrības biedru kapacitāte, izstrādāta attīstības stratēģija un rīcības plāns, izveidota mājas lapa, veiktas apmācības, pieredzes apmaiņa un organizēta finansējuma piesaistes akcija.

Projekta ilgums

01.06.2022 līdz 31.11.2023

Finansējums un finansētāji

 

18 251.85 EUR

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gadam programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds”  (AIF) 100% atbalstu.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. (www.activecitizensfund.lv) Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Logo

https://www.activecitizensfund.lv/lv/resursu-kratuve/komunikacija.html  -