Pieredzes apmaiņa kopā ar VLPF

Paldies Viduslatgales pārnovadu fondam (VLPF) par uzaicinājumu un kopā ar fonda komandu 2024. gada 13. un 14. jūnijā viesoties un gūt pieredzi no Alūksnes un Apes novadu fonda, kurš ir viens no sešiem aktīvākajiem Latvijas kopienu filantropijas fondiem Latvijā. Šī bija pieredzes apmaiņas vizīte, kuras laikā varējām gūt priekšstatu, kā kolēģi organizē labdarības darbu Ziemeļvidzemē, ar kādām grūtībām un izaicinājumiem sastopas un kāda ir labdarības darba atslēga. Abas dienas kopā ar mums bija Alūksnes un Apes novadu fonda jaudīgā vadītāja Dzintra Zvejniece.

Sižets Latgales reģionālā televīzijā "Aglonas pagastā pasniegtas pateicības mecenātiem"

https://lrtv.lv/2024/03/11/aglonas-pagasta-pasniegtas-pateicibas-mecenatiem/ 

Aglonas pagasta kultūras namā notika pasākums “Mecenātu vakars”. Tā mērķis ir pulcēt labas gribas ļaudis – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos Aglonas pagastā, lai godinātu un pateiktos par viņu atbalstu dažādu norišu īstenošanā – dāvāto laiku, darbu un līdzekļiem Aglonas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā.

Aglonas pagasta Kultūras namā aizvadīts svinīgs pasākums – "Mecenātu vakars"

3. martā Aglonas pagasta Kultūras namā notika svinīgs pasākums – “Mecenātu vakars”, kura mērķis bija sapulcināt Aglonas pagasta labas gribas ļaudis  – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos, izteikt pateicību vietējās kopienas cilvēkiem, kuru atbalsts ir bijis svarīgs, lai izdotos kopīgie svētki, notikumi, aktivitātes, kā arī pateikties tiem, kuri devuši ieguldījumu Aglonas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā.

Biedrība "Neaizmirstule" veiksmīgi noslēdz divu gadu ilgu projektu, stiprinot kapacitāti un veicinot aktīvo pilsonisko līdzdalību Aglonā

Biedrības "Neaizmirstule" ar prieku paziņo par veiksmīgu divu gadu projekta noslēgumu, kurā tika stiprināta biedrības kapacitāte, veicinot sabiedrisko līdzdalību un risinot kopienas jautājumus.

Biedrība darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar pagasta iedzīvotāju labklājību. 

Atbalsta akcija "No sirds Vijai"

Apvienība “Labu vēlot!”, kurā darbojas Vijas Kudiņas draugi, paziņas, domu biedri, sadarbībā ar māksliniekiem organizē Atbalsta akciju “No sirds Vijai”.

Vija ir Aglonas sirds un dvēsele, kura nekad nevienam nav atteikusi savu atbalstu un palīdzīgu roku. Šis ir brīdis, kad mēs varam palīdzēt Vijai ar gaišām domām, lūgšanām un skaistām dziesmām. Tāpēc aicinām uz koncertu, kurā izdziedāsim sirdij tuvas un mīļas dziesmas, dalīsimies stāstos, sniedzot atbalstu Vijai un viņas ģimenei.