Pārlekt uz galveno saturu
aglona

3. martā Aglonas pagasta Kultūras namā notika svinīgs pasākums – “Mecenātu vakars”, kura mērķis bija sapulcināt Aglonas pagasta labas gribas ļaudis  – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos, izteikt pateicību vietējās kopienas cilvēkiem, kuru atbalsts ir bijis svarīgs, lai izdotos kopīgie svētki, notikumi, aktivitātes, kā arī pateikties tiem, kuri devuši ieguldījumu Aglonas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā.

Pasākumu rīkoja Viduslatgales pārnovadu fonds, Aglonas Kultūras nams un biedrība “Neaizmirstule”. Klātesošos uzrunāja Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne, Aglonas pagasta pārvaldnieks Aivars Rivars, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Pēteris Rožinskis, biedrības “Neaizmirstule” pārstāve Ingūna Barkeviča un Gunta Gulbe-Kalvāne.

Par mecenātiem dēvē tos, kuri apzināti atbalsta kultūras, mākslas, zinātnes un sporta iniciatīvas. Vietējās kopienas mērogā ikviens labvēlis un atbalstītājs iemieso mecenātisma garu, līdz ar to tika godināti Aglonas pagasta labo darbu veicēji, pasākumu atbalstītāji, ziedotāji, brīvprātīgā darba veicēji. Liela daļa ir tradicionālā un nu jau arī 2023. gada Preiļu novada notikuma statusu ieguvušā velomaratona "Ar veļiku pa Aglyunu" līdzdalībnieki, palīgi, labvēļi.

Pateicībā par vietējo norišu atbalstu, Aglonas pagasta iedzīvotājiem tika pasniegti pateicības raksti un dāvāta medus burciņa, kuras simboliskā nozīme tika akcentēta kā mīlestības un kopienas saikne, jo bišu saimes dzīvē medus ir kopīgi radīts un kopīgi izmantots resurss. Tāpēc tas simbolizē mīlestību, kopienas saikni un sadarbību.

Pasākumu īpaši sirsnīgu padarīja radītā noskaņa kultūras namā, vakara vadītāja Laura Zalāna labestīgais humors, Ievas Pastares, Ilzes Grēveles-Skaraines un Edgara Pastara skanošais trio, Karinas Stivriņas aizraujošā “Laimes stunda”, dziesmas un gardās “Karina Home” uzkodas. Liels paldies gan visiem klātesošajiem, gan arī tiem atbalstītājiem, sponsoriem, brīvprātīgā darba veicējiem, kuri nevarēja piedalīties pasākumā!

Pasākuma rīkotāji tic ikviena spējām veikt lielas lietas un aicina nešaubīties par savu spēku, pieņemt izaicinājumus ar smaidu un izmantot savu enerģiju, lai iedvesmotu citus. Kopā mēs varam radīt pārmaiņas, veidot skaistāku un pozitīvāku pasauli.