Pārlekt uz galveno saturu
neaizmirstule

Biedrības "Neaizmirstule" ar prieku paziņo par veiksmīgu divu gadu projekta noslēgumu, kurā tika stiprināta biedrības kapacitāte, veicinot sabiedrisko līdzdalību un risinot kopienas jautājumus.

Biedrība darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar pagasta iedzīvotāju labklājību. 

Noslēguma pasākumā "Biedrības re-starts", kas notika 16. februārī, tika sniegts ieskats padarītajā darbā, kā arī diskutēts par turpmāko biedrības darba virzību.

AIF ilgtermiņa atbalsts projektam nr. AIF/2022/KAPAC2/112 “Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana” lielā mērā palīdzējis sakārtot organizācijas atpazīstamības jautājumus veidojot zīmola stāstu, informāciju par “Neaizmirstule ” darbu izplatīšanu plašākā sabiedrībā.

Projekts parādīja biedrībai kā darboties apstākļos, kad valda krīze, kā COVID- 19 pandēmijas laikā, gan kā atgūties pēc neaktīvas darbības posma. Redzams, ka projekts ietekmēja to, ka 2023. gadā vietējā kopiena un biedrības biedri kļuva aktīvāki - parādījās jauni projekti un aktivitātes – izdotas grāmatas,  organizēti sporta pasākumi, rīkotas nometnes un apmācības,  veicināts veselīgs dzīves veids u.c. 

Biedrības biedri norāda, ka projekts palīdzēja apzināties kas tieši ir biedrībai jāattīsta, apzināties tās resursus un iespējas, sekmēja atrast biedrības "rozīnīti" un īpašo lomu vietējā kopienā, paskatīties uz sevi no malas un salīdzināt sevi ar citām organizācijām Latvijā, kā arī uzsvēra biedrības īpašo lomu kopienas attīstībā.

Projekta mērķis bija stiprināt biedrības kapacitāti ilgtspējīgā periodā, veicinot biedrības labu pārvaldību un atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā. Noslēguma pasākumā  diskusijas laikā radās pārliecība, ka biedrība, īstenojot projektu ir uzsākusi jaunu attīstības posmu, saņēmusi pozitīvu lādiņu turpmākai darbībai un atjaunojusies, biedri apguvuši  jaunas prasmes. 

Projekta laikā biedrība "Neaizmirstule”  īstenoja vairākas iniciatīvas - 

  • Ziedojumu vākšanas akcijas organizēšana
  • Brīvprātīgo iesaistīšana un apmācība
  • Finanšu piesaistes un zīmola attīstības apmācības
  • Mājas www.neaizmirstule atjaunināšana un sociālo tīklu lapu izveide
  • Stratēģijas izstrāde un darbības virzieni turpmākajiem gadiem
  • Pieredzes braucieni
  • Zīmola atjaunošana
  • Biedrības nosaukuma maiņa un statūtu aktualizēšana

Šis projekts ir simbolisks piemērs tam, kā sabiedrība var efektīvi darboties pat krīzes apstākļos, kā arī kā ilgtermiņa atbalsts var veicināt organizācijas ilgtspējīgu attīstību un iesaistīšanos kopienas dzīvē.

Biedrība "Neaizmirstule" turpina savu misiju, virzoties uz priekšu ar jauniem projektiem un aktivitātēm, kas veicina vietējās kopienas labklājību un attīstību

https://www.vieteja.lv/node/57710