Pārlekt uz galveno saturu

Biedrībai “Neizmirstule” tuvojas noslēgumam divu gadu projekts  Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta Nr. AIF/2022/KAPAC2/112 “Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana”.

Biedrība "Neaizmirstule" darbojas kā brīvprātīga sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija. Tā darbojas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar novada iedzīvotāju labklājību. Projekta mērķis stiprināt biedrības kapacitāti ilgtspējīgā periodā,  veicinot biedrības labu pārvaldību un atpazīstamību pilsoniskajā sabiedrībā. 
Projekta laikā īstenota ziedojumu vākšanas akcija, iesaistīti brīvprātīgie, veiktas apmācības finanšu piesaistē un zīmola attīstībā, notikušas apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni, atjaunota mājas lapa, izveidota Facebook lapa, izstrādāta stratēģija un darbības virzieni 2023.-2027. gadam. Biedrība ir veikusi  nosaukuma maiņu un aktualizējusi biedrības statūtus.

Iezīmes