Pārlekt uz galveno saturu
mecenātu vakars

Viduslatgales pārnovadu fonds, Aglonas pagasta biedrība “Neaizmirstule” un Aglonas Kultūras nams 3. martā plkst. 14.00 pulcinās Aglonas pagasta labas gribas ļaudis – ziedotājus, atbalstītājus, sponsorus un brīvprātīgos. 

Pasākumā sumināsim un pateiksimies tiem, kuru atbalsts ir bijis svarīgs, lai izdotos kopīgie svētki, notikumi, aktivitātes, tiem, kas ir devuši ieguldījumu kopienas stiprināšanā un vietējās identitātes veidošanā. Par mecenātiem dēvē tos, kas apzināti atbalsta kultūras, mākslas un zinātnes iniciatīvas. Vietējās kopienas mērogā ikviens labvēlis un atbalstītājs iemieso mecenātisma garu.

Pasākumu vadīs harizmātiskais Lauris Zalāns, ar muzikāliem priekšnesumiem mūs priecēs Ilze Grēvele-Skaraine, Ieva Pastare un Edgars Pastars. Ar iedvesmojošu pieredzes stāstu aizraus Karina Stivriņa, par gardām uzkodām gādās “Karina Home”.

Viduslatgales pārnovadu fonds Aglonas pusē ir pazīstams gan kā pašvaldības mazo grantu projektu ieviesējs, gan stipendiju devējs talantīgajiem jauniešiem. 

Biedrība “Neaizmirstule” ir viena no spēcīgākajām pagasta biedrībām, kas iesaista iedzīvotājus dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs, gan risina ar novada iedzīvotāju labklājību saistītus jautājumus. Noslēgumam tuvojas biedrības divu gadu projekts, kurā par Norvēģijas, Lihtenšteinas un Islandes valsts finansējumu organizācijas biedri stiprināja savu veiktspēju: piesaistīja ziedojumus, iesaistīja brīvprātīgos, mācījās piesaistīt finansējumu un attīstīja savu zīmolu, uzlaboja digitālos saziņas kanālus, devās pieredzes apmaiņas braucienos, izstrādāja darbības stratēģiju 2023.-2027. gadam. 

Mecenātu vakarā dalība ir ar ielūgumiem. Interesentiem lūgums zvanīt 26762426.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds par LR Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Materiāli atbalsta Aglonas pagasta pārvalde, Aglonas Kultūras nams un biedrība “Neaizmirstule”.