Pārlekt uz galveno saturu

Ziedojumi mums nepieciešami tādām aktivitātēm kā labdarība, atbalsts sporta un kultūras pasākumiem, iedzīvotāju līdzdalības aktivitātēm.

Ziedojot lūdzu norādiet,  kam vēlaties ziedot. Ja ziedotājs maksājuma mērķī konkrētu projektu nav norādījis, ziedojums uzskatāms par vispārēju ziedojumu, un tas izlietojams statūtos norādītajiem mērķiem.

Sazinoties un tiekoties ar mums, sniegsim jums informāciju par ziedojuma izlietojumu.  

Biedrībai  ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

Bankas konts ziedojumiem:

 

Banka

 

AS "SEB banka"

Kods

 

UNLALV2X

Konta nr.

 

LV34UNLA0050009519528