Pārlekt uz galveno saturu

Aglonas novada biedrību "Neaizmirstule" izveidoja brīvprātīgo personu grupa 2006.gada 19. jūlijā. Biedrība tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 12.septembrī. 2015. gadā organizācijai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstībā. Biedrība darbojas saskaņā ar izstrādāto attīstības stratēģiju. Biedrības nosaukums dots par godu novadniecei, latgaliešu dzejniecei un rakstniecei Rozālijai Tabiņai, kuras literārais pseidonīms bija Neaizmirstule. Biedrības „Neaizmirstule” līdzšinējās darbības aktivitātes:

1. NVO biedru kapacitātes stiprināšana:-Sniedzam konsultācijas (lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, projektu izstrādes un vadības jautājumos),-Organizējam seminārus, apmācības, nometnes mazturīgo iedzīvotāju bērniem, uzņēmām citu NVO pārstāvjus.

2. Projektu izstrāde un vadība. Projekti tiek īstenoti gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar vietējo pašvaldību un citām NVO, iedzīvotāju iniciatīvu grupām. Īstenoto projektu galvenās aktivitātes- sporta pasākumu, bērnu nometņu, radošo darbnīcu un izglītojošo semināru organizēšana un vadīšana.

3. Mūžizglītības attīstība, tālākizglītība:-Meistarklases amatnieku prasmju apgūšanā.-Kursi un semināri (radošās darbnīcas, nodarbības par veselīgu dzīvesveidu);-Informatīvie semināri ar dažādu nozaru speciālistu piesaistīšanu.

4.Sadarbība, partnerība ar citām NVO, nodibinājumiem - “Viduslatgales pārnovadu fonds”, nodibinājums “Trakie bebri”, biedrībām –“Preiļu rajona partnerība”, “Spēkavots”, “Gūdu saimineiču bīdreiba” , VIIG “Velomīļi”, Preiļu nevalstisko organizāciju centru.

5. Līdzdalības veicināšana. Dalība Preiļu novada pašvaldības rīkotajās iedzīvotāju sapulcēs un sabiedriskajās apspriešanās, kā arī pašvaldības dažādo projektu aktivitātēs, piemēram, semināri, diskusijas, apmācības, fiziskās aktivitātes, u.c., kā arī citu  Preiļu novada NVO rīkotajās aktivitātēs un pasākumos, piemēram, dalība projekta „Darbīgās kopienas” (IIC sadarbībā ar British Councilpārstāvniecību Latvijā) rīkotajās aktivitātēs.

6.Brīvprātīgā darba popularizēšana. Biedrības biedri, ikgadējas labdarības akcijas (Ziemassvētku labdarības akcija “Atver sirdi undvēseli!”), vides sakopšanas talkas (Tartakas upes sakopšana) , atbalsts sporta aktivitāšu organizēšanā un novadīšanā. Kopš2019.g. tiek uzstādīta Māmiņu telts Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonas bazilikas sakrālajālaukumā, u.c.

7. Pakalpojumu sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām (bērni, jaunieši, vecāki, mazturīgie, resursu punkta izveide jaunajiem vecākiem, kur var iznomāt bērniem nepieciešamās lietas).

8. Pasākumi dažādās jomās. Līdzdalība Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursa, kas veltīts latgaliešu rakstniecei un sabiedriskajai darbiniecei Naaizmērstulei, organizēšanā, darbu vērtēšanā un novadīšanā. Biedrības pārstāvju dalība EKO festivālā Lietuvā. Dalība kultūras, sporta, veselīga dzīvesveida, ar vidi saistītos pasākumos.

9.Publicitātes pasākumi