Par NVA ESF projektu “Jauniešu garantijas”

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”  ir veiksmīgi startējusi Nodarbinātības valsts aģentūras  ESF projektā „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001 atbalsta pasākumā  „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, tādējādi vienam Aglonas novada jaunietim bezdarbniekam vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kurš neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē un ir reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, dodot iespēju strādāt, gūstot pieredzi un iemaņas, tādējādi 6 mēnešu periodā, sākot no 04.09.2017. vienai Aglonas jaunietei ir radīta darba vieta un iespēja apgūt jaunas iemaņas un zināšanas , kas ir saistītas ar lietveža darba profesiju.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili