Neaizmirstule

Biedrība ”Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada darbības programmas plānu

 

Biedrība ”Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada darbības programmas plānu

 

Biedrība „Neaizmirstule” īstenojusi 2013. gada aktivitātes  projektā „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”, kuru uzsāka 2013. gada 23.augustā parakstot līgumu par projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule”… Continue reading

Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam

Biedrība „Neaizmirstule”  no 01.08.2013. aktīvi īsteno projektu Nr.2012.EEZ/PP/1/MIC/003 „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam”, kura ietvaros  iesaista radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem, tādējādi mazinot sociālās atstumtības risku Aglonas novadā.

Projekts… Continue reading

Partnerības līgums Alūksnē

Biedrība ”Neaizmirstule” noslēgusi partnerības līgumus ar Alūksnes novada biedrībām

 

Biedrība „Neaizmirstule”, turpina projekta „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” aktivitātes.

Gada nogalē notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksnes novadu, lai iepazītu nevalstiskā sektora darbības metodes, dalītos ar savu… Continue reading

Jaunrades konkurss Aglonas vidusskolā

2014.gada 13. martā Aglonas vidusskolā plkst. 12.00 notiks Latgales Lauku skolu jaunrades konkurss, kas veltīts novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstulei. Savos jaunrades darbos skolēniem piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas par tēmu „…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs… Continue reading

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstules”

 

Aglonas novada biedrības ”Neaizmirstule” darbības atbalstam piesaistīts Eiropas ekonomikas zonas finansējums

Biedrība „Neaizmirstule”, 2013. gada 23.augustā parakstīja līgumu nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030 ar Sabiedrības integrācijas fondu, par projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai”.

Projekts tiek realizēts… Continue reading

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili