PASNIEGTAS DU GADA BALVAS 2016

Viena no aktīvākajām  biedrības “Neaizmirstule”  pārstāvēm – Aglonas maizes muzeja saimniece Vija Kudiņa saņēma Daugavpils Univesitātes balvu “Gada labvēlis”.

054-300x200

14. martā plkst. 18.00 Daugavpils teātrī (Rīgas ielā 22a) notika Daugavpils Universitātes  zināšanu un mūžīgās jaunības simbola –  Hesperīdu zelta ābola – pasniegšanas ceremonija.

Daugavpils Universitātes Gada balvas zinātnē un Gada balvas pasniegšanas sarīkojumā tika sumināti un  apbalvoti labākie universitātes darbinieki un studenti par 2016. gadā veikto ieguldījumu universitātes attīstībā un popularizēšanā.

Daugavpils Universitātes (DU) Senāta sēdē, kas notika 2017. gada 27. februārī tika apstiprināti “DU Gada balvas zinātnē 2016” un “DU Gada balva jaunajam zinātniekam 2016” saņēmēji.

Saskaņā ar Nolikumu par Daugavpils Universitātes Gada balvas zinātnē piešķiršanu pretendentu izvērtēšanu veic DU Zinātnes padomes izveidota ekspertu komisija 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā pa 3 Latvijas Zinātnes Padomes atzītajiem ekspertiem katrā no minētajām zinātņu grupām. Komisijas lēmumu par balvas piešķiršanu apstiprina DU Senāta sēdē, atklāti balsojot.

DU Gada balvu zinātnē 2016 saņēma:

  • humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesore Dr. psych. Anita Pipere par nozīmīgiem zinātniskajiem pētījumiem pedagoģiskās psiholoģijas un skolotāju izglītības jomā un Daugavpils Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanu;
  • dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu grupā Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta vadošais pētnieks Dr. biol. Aleksejs Šavrins par nozīmīgiem zinātniskajiem pētījumiem entomoloģijas jomā un Daugavpils Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanu.

DU Gada balvu jaunajam zinātniekam 2016 saņēma:

  • humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā Humanitārās fakultātes Angļu filoloģijas un translatoloģijas katedras docente Dr. philol. Ilze Oļehnoviča par nozīmīgiem pētījumiem valodniecības jomā un Daugavpils Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanu;
  • dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu grupā Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta vadošais pētnieks Dr. biol. Andris Bukejs par nozīmīgiem zinātniskajiem pētījumiem entomoloģijas jomā un Daugavpils Universitātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanu.

DU Gada balva 2016 saņēma:

  • Gada students – Igors Kovaļovs, akadēmiskā maģistra studiju programmas „Vēsture”, 1. studiju gada students
  • Gada medijs – SIA “Latgales reģionālā televīzija”, LRT Latgales reģiona producente Evika Muižniece
  • Gada sasniegums – maģistra studiju programmas “Bioloģija” 1. kursa studente Anita Rukmane par 15 zinātnei jaunu sugu aprakstīšanu, DU un studiju virziena „Dzīvās dabas zinātnes” atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārvalstīs
  • Gada darbinieks – Dr. philol. prof. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes dekāne
  • Gada labvēlis – Aglonas maizes muzejs, Vija Kudiņa
  • Gada skola – Daugavpils 12. vidusskola

 

Informācijas avots – www.du.lv

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība „Neaizmirstule”
NVO Nevalstisko organizāciju sadarbības partneri: NVO preili